W dzisiejszych czasach wszystkie organizacje koncentrują się na pozyskiwaniu klientów z zagranicy i zaistnieniu na rynku międzynarodowym. Sprzedaż międzynarodowa w e-commerce obejmuje szereg aspektów, które muszą być dobrze rozpoznane i wdrożone, aby osiągnąć sukces. Artykuł ten ma na celu przybliżenie użytkownikom co należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży towarów przez Internet na poziomie międzynarodowym.